Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa to nie proces cywilny

Wiele osób zgłaszających się do Kancelarii pyta, czym różni się proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa od procesu o rozwód cywilny? Na wstępie warto podkreślić, że Sąd kościelny nie bada okoliczności i przyczyn rozpadu związku małżeńskiego. W obszarze jego zainteresowań jest moment zawierania małżeństwa sakramentalnego. Istotą procesu kanonicznego jest znalezienie odpowiedzi na następujące pytanie: czy w momencie wyrażenia zgody małżeńskiej strony były do tego zdolne i czy istniała przeszkoda uniemożliwiająca ważne zawarcie małżeństwa (określona w Kodeksie Prawa Kanonicznego).

 

W praktyce zawodowej zdarzyło się również, że Klienci prosili o zastosowanie trików znanych z procesów cywilnych. Blog ma charakter edukacyjny w pozytywnym znaczeniu, więc przykłady zostały pominięte. Należy podkreślić, że procedura stosowana w procesie o rozwód nie ma zastosowania 1:1 w procesie kościelnym. Są to dwa odrębne i niezależne od siebie porządki prawne, które rządzą się swoimi zasadami. Dlatego wybierając środki dowodowe dla Sądu kościelnego warto skupić się okresie przedślubnym i momencie zawierania małżeństwa. Sądy kościelne coraz częściej wymagają, aby zgłaszać świadków, którzy znali strony zarówno przed, jak i po ślubie. Wobec tego, osoby mające kontakt ze stronami wyłącznie w końcowym okresie ich małżeństwa mogą okazać się niepełnowartościowymi świadkami. Liczy się wartość dowodowa a nie ilość zgłoszonych dowodów. Zarówno do Sądu, jak i strony przeciwnej zwracać się z należytym szacunkiem. Przepychanki słowne dopuszczalne na salach rozpraw sądów cywilnych nie są akceptowane.

 

Wszelkie zawiłości, zarówno procedury kościelnej, jak i cywilnej rozwieje fachowa konsultacja w Kancelarii (we współpracy z adwokatami specjalizującymi się w sprawach cywilnych i rodzinnych).

Uwagi obrońcy węzła małżeńskiego
Dobry czas na uporządkowanie spraw

Kamil Dziura
Adwokat kościelny od 2015 r. zatwierdzony do pełnienia funkcji przy Sądzie Kościelnym Diecezji Radomskiej i Sandomierskim Sądzie Biskupim. Kamil Dziura specjalizuje się w kościelnym prawie procesowym.